LINUS ( LITERASI DAN NUMERASI)

LINUS diperkenalkan selepas Program KIA2M. ianya dilaksanakan pada Tahun 2009 dan pelajar pertama Program LINUS ini kini berada di Tahun 2. Program LINUS ini adalah penambahbaikkan kepada Program KIA2M yang pernah dilaksanakan sebelum ini. LINUS kini lebih kepada membaca, menulis, mengira dan menaakul atau lebih dikenali sebagai 4M. Program LINUS ini ada 3 Saringan dalam setiap Tahun. Di Tahun 1 ada 3 Saringan iaitu Saringan 1 (Bulan Mac), Saringan 2 ( Bulan Mei) dan Saringan 3 (Bulan September). Tahun 2 pula bermula dengan Saringan 4, 5, dan 6. Bagi Tahun 1 pelajar mesti melepasi 8 daripada 12 konstruk yang ada sebelum ke kelas perdana. Pelajar yang tidak melepasi konstruk 8 adalah pelajar pemulihan LINUS.

Tuesday, 22 November 2011

mindabercahaya/ Tahun 1

Mindabercahaya adalah blog untuk tatapan semua terutama bagi guru-guru Tahun 1 dan LINUS. saya terpanggil untuk menghasilkan blog untuk digunapakai oleh mereka yang berkenaan dan semua.
No comments:

Post a Comment