LINUS ( LITERASI DAN NUMERASI)

LINUS diperkenalkan selepas Program KIA2M. ianya dilaksanakan pada Tahun 2009 dan pelajar pertama Program LINUS ini kini berada di Tahun 2. Program LINUS ini adalah penambahbaikkan kepada Program KIA2M yang pernah dilaksanakan sebelum ini. LINUS kini lebih kepada membaca, menulis, mengira dan menaakul atau lebih dikenali sebagai 4M. Program LINUS ini ada 3 Saringan dalam setiap Tahun. Di Tahun 1 ada 3 Saringan iaitu Saringan 1 (Bulan Mac), Saringan 2 ( Bulan Mei) dan Saringan 3 (Bulan September). Tahun 2 pula bermula dengan Saringan 4, 5, dan 6. Bagi Tahun 1 pelajar mesti melepasi 8 daripada 12 konstruk yang ada sebelum ke kelas perdana. Pelajar yang tidak melepasi konstruk 8 adalah pelajar pemulihan LINUS.

Monday, 5 December 2011

PERANCANGAN TAHUNAN LINUS


( PROGRAM LINUS ) TAHUN 1

                                KOD       KEMAHIRAN
                                1.0          MEMBACA DAN MENULIS HURUF
                                1.1          Mengenal bentuk huruf dan menulis  huruf kecil a – z
1.2            Mengenal bentuk huruf dan menulis bentuk huruf  besar A – Z

2.0                 MEMBACA SUKU KATA
2.1                 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka KV
2.2                 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVK
2.3                 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVKK
2.4                 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup yang ada digraf ng, ny, dan sy

3.0                MEMBINA DAN MENULIS SUKU KATA
3.1                 Membina dan menulis suku kata terbuka KV
3.2                 Membina dan menulis  suku kata tertutup KVK
3.3                 Membina dan menulis  suku kata tertutup KVKK
3.4                 Membina dan menulis  suku kata tertutup yang
                                     ada digraf ng, ny, dan sy .

4.0                MEMBACA PERKATAAN
4.1                 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV
4.2                 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka V+KV
4.3                 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV
4.4                 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KVK+KV
4.5                 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KVKK+KV
4.6                 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka VKV
4.7                 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup  KVK
4.8                 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KV+KVK
4.9                 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVK
4.10              Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVKK
4.11              Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup  KVKK
4.12              Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVK
4.13              Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVKK
4.14              Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVKK
4.15              Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVKK
4.16              Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVK
4.17              Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVK
4.18              Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup  KV+KVKK
4.19              Membaca perkataan yang mengandungi diftong
4.20              Membaca perkataan yang mengandungi digraf
4.21              Membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding
4.22              Membaca perkataan yang mengandungi konsonan bergabung
4.23              Membaca perkataan yang mengandungi kata imbuhan

5.0                MEMBINA DAN MENULIS PERKATAAN
5.1                 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV
5.2                 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka V+KV
5.3                 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV
5.4                 Membina dan menulis  perkataan mengandungi suku kata terbuka KVK+KV
5.5                 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KVKK+KV
5.6                 Membina dan Menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV
5.7                 Membina dan Menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka V+KV
5.8                 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV
5.9                 Membina dan menulis  perkataan mengandungi suku kata terbuka KVK+KV
5.10              Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KVKK+KV
5.11              Membina dan menulis  perkataan yang mengandungi suku kata tertutup  KVKK
5.12              Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVK
5.13              Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVKK
5.14              Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVKK
5.15              Membina dan menulis  perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVKK
5.16              Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVKK
5.17              Membina dan menulis  perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVK
5.18              Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVK
5.19              Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup  KV+KVKK
5.20              Membina dan menulis  perkataan yang mengandungi diftong
5.21              Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf
5.22              Membina dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding
5.23              Membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung
5.24              Membina dan menulis perkataan yang mengandungi kata imbuhan

6.0                MEMBACA RANGKAI KATA
6.1                 Membaca rangkai kata

7.0                MEMBINA DAN MENULIS RANGKAI KATA
7.1                 Membina dan menulis rangkai kata

8.0                MEMBACA AYAT
8.1                 Membaca ayat tunggal
8.2                 Memahami ayat tunggal yang dibaca

9.0                MEMBINA DAN MENULIS AYAT TUNGGAL
9.1                 Membina ayat tunggal berdasarkan pola ayat dasar
                (FN+FN, FN+FK, FN+FA, FN+FS)
9.2                 Menulis ayat tunggal


Monday, 28 November 2011

TENTANG DIRIKU

NAMA:          YUZITA BINTI YASIN
STATUS:      BERKAHWIN (19.05.1995)
SEKOLAH:   SK TENGKU AMPUAN INTAN KUALA BERANG TERENGGANU.
                     MULA MENGAJAR 1997 HINGGA KINI.
MAKTAB :    MAKTAB PERGURUAN PASIR PANJANG KUALA TERENGGANU 
                     (1994-1996)
MENGAJAR: BAHASA MALAYSIA TAHUN, MATEMATIK, PSV TAHUN 1 DAN
                     SAINS TAHUN3

Tuesday, 22 November 2011

mindabercahaya/ Tahun 1

Mindabercahaya adalah blog untuk tatapan semua terutama bagi guru-guru Tahun 1 dan LINUS. saya terpanggil untuk menghasilkan blog untuk digunapakai oleh mereka yang berkenaan dan semua.